Dzięki skorzystaniu z naszych usług zmniejszają Państwo nakłady finansowe, które musiałyby zostać poświęcone na przechowywanie dokumentacji we własnym zakresie

2019-07-18

, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej jest regułą, od której jednak przewidziane zostały trzy wyjątki. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (obecnie obowiązkowa jest papierowa postać). W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. Dzięki skorzystaniu z naszych usług zmniejszają Państwo nakłady finansowe, które musiałyby zostać poświęcone na przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html we własnym zakresie. Dopuszczona została elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej (alternatywna do wersji papierowej). Po nowelizacji pracownik będzie miał prawo do odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Co więcej, jeśli pracodawca będzie miał zamiar powrócić do papierowej wersji dokumentacji pracowniczej będzie mógł to w każdej chwili uczynić. Poznaj w praktyce zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe i świadectwo pracy po zmianach przepisów). Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych. Wkrótce kolejne publikacje w tematyce dokumentacji pracowniczej, śledź mój blog i zasubskrybuj, a nie ominie Cię żaden wpis. Po zmianie dokumentacji na elektroniczną, możesz uznać, że chcesz powrócić do przechowywania dokumentów w wesji papierowej. W razie nie skorzystania przez pracownika z tego uprawnienia, pracodawca będzie mógł zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji nie będzie to jednak obowiązkiem pracodawcy. Dla pozostałych ubezpieczonych okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi. Pamiętaj, że o zmianie postaci przechowywania dokumentacji musisz poinformować także byłych pracowników: na piśmie lub elektronicznie. W dokumentacji muszą być zarówno dane pacjenta, jak i lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz kierującego. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił. Zmiany oznaczają skrócenie wymaganego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Konieczne jest również ich zabezpieczenie i przechowywanie po ustaniu zatrudnienia. W zależności od zawartych w niej treści, okresy obowiązkowego przechowywania firmowej dokumentacji wyznaczane są przez różne ustawy i mogą wynosić nawet. Zmiany w prawie dotyczące skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej to dla wielu przedsiębiorstw szansa na zmniejszenie powierzchni archiwum, a tym samym obniżenie kosztów. Stosuje się stary okres przechowywania dokumentacji (50 lat).